ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่วางจำหน่ายในตลาด

คุณสมบัติ

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ

คอนกรีตมวลเบา ซุปเปอร์บล๊อก

คอนกรีตมวลเบา
คู่แข่งรายอื่นๆ

อิฐมอญ และ
คอนกรีตบล๊อก

1. น้ำหนักผนังต่อตาราง
เมตร (ลดอัตราการทรุดตัว
จากสิ่ง ปลูกสร้าง)

90 กก./ตร.ม.

85 กก./ตร.ม.

180-200 กก./ตร.ม.

2. ค่ากำลังรับแรงอัด (ความทนทานของผนัง)

50 กก./ซม.

35 กก./ซม.

35 กก./ซม.

3. อัตราการทนไฟ (ความทนไฟ)
4 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
0.5 – 1 ชั่วโมง

4. อัตราการนำความร้อน (กันความร้อน ยิ่งต่ำยิ่งไม่ สะสมความร้อน)

0.089
วัตต์/ม./องศาเคลวิน

0.089
วัตต์/ม./องศาเคลวิน

1.211
วัตต์/ม./องศาเคลวิน

5. การฝังท่อน้ำ - ไฟ
เซาะร่องทำงานได้ง่ายกว่า
เซาะร่องทำงานได้ง่ายกว่า
ฝังยากต้องสกัดอาจทำให้ เกิดรอยแต่ร้าวภายหลัง

คุณสมบัติที่แตกต่างเด่นชัด ระหว่าง SUPERBLOCK กับอิฐมอญ
คุณสมบัติที่แตกต่างเด่นชัด ระหว่าง SUPERBLOCK กับอิฐมอญ มีถึง 9 ประการใหญ่ๆ คือ

1. ซุปเปอร์บล๊อกมีความแข็งแรงและรับแรงอัดได้มากกว่าอิฐมอญ
2. ซุปเปอร์บล๊อกเป็นฉนวนกันความร้อนได้ดีกว่าอิฐมอญถึง 6 เท่า
3. น้ำหนักเบากว่าผนังก่ออิฐมอญถึง 2-4 เท่า ช่วยให้ประหยัดโครงสร้างลงได้
4. กันความร้อนในฤดูร้อน ประหยัดค่าแอร์ถึง 60%
5. ฉาบเนี้ยบไม่มีปัญหาแตกร้าวของปูนฉาบ ฉาบหนาเพียง 10 มิลลิเมตร ลดปริมาณของปูนฉาบ 60%
6. เลื่อยตัดแต่งได้ง่าย ขนาดก้อนใหญ่ก่อได้รวดเร็วกว่าอิฐมอญ 3 เท่า
7. เป็นผนังกันไฟได้นาน 4 ชม. ขึ้นไป
8. กันเสียงได้ดีกว่าผนังอิฐมอฐ ปราศจากเสียงก้อง
9. ผลิตด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรม และ ISO9001:2000 แต่ละก่อนมีขนาดเท่ากัน

นอกจากนี้ SUPERBLOCK ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในชั้นคุณภาพ 4 ซึ่งได้รับ มอก.เป็นรายแรกของประเทศไทย และมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าชั้นคุณภาพ 2 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการจำแนกในกลุ่มของอิฐมวลเบาด้วยกันเอง เช่น ชั้นคุณภาพ 4 จะมีค่าความต้านทานแรงอัดเฉลี่ย 5.0 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร ในขณะที่ชั้นคุณภาพ 2 จะมีเพียง 2.5 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร ซึ่งจะมีผลในเรื่องความแข็งแรง ส่วนในเรื่องความหนาแน่น ชั้นคุณภาพ 4 จะมีค่า 510 ถึง 800 กก./ลบ.เมตร ในขณะที่ชั้นคุณภาพ 2 จะมีค่าเพียง 310 ถึง 500 กก./ลบ.เมตร ซึ่งหมายความว่า ชั้นคุณภาพมีเนื้อของวัสดุในปริมาณที่มากกว่า ส่งผลดีต่อการกันไฟ, กันเสียง และความร้อนที่มากกว่า โดยเฉพาะการดูดซึมน้ำที่น้อยกว่าในชั้นคุณภาพ 4 จะทำให้สูญเสียน้ำของปูนฉาบมีอัตราน้อยลงไปด้วย ซึ่งจะลดปัญหาการแตกร้าวในผิวฉาบ