ขั้นเตรียมงาน

 1. ทำความสะอาดพื้นบริเวณที่จะทำการก่อให้สะอาด
 2. ตีเส้นลายก่อที่พื้น และเสา โดยการขึงเอ็นทั้งแนวดิ่ง และแนวระดับตามลายที่จะก่อ
 3. เจาะรูที่โครงสร้าง โดยใช้สว่านไฟฟ้าเจาะรูลงไปที่เสา เว้นระยะห่างไม่เกิน 60 ซม. เพื่อเสียบเหล็กหนวดกุ้ง ขนาด ? 6 mm. ๑ 0.25 mm.

การก่ออิฐ SUPERBLOCK

 1. เริ่มก่ออิฐ SUPERBLOCK โดยการก่อปรับระดับพื้นด้วยปูนทรายทั่วไป หนาประมาณ 1- 2 ซม.
 2. บล๊อกจะต้องก่อด้วยวิธีก่อสลับแนว โดยระยะเหลื่อมระหว่างก้อนบล๊อกก้อนบนและล่าง ต้องมีระยะเหลื่อมกันไม่น้อยกว่า 10 ซม. ก่อโดยที่เนื้อปูนก่อหนา 2- 3 มม. และต้องใส่ปูนก่อให้เต็มหน้าสัมผัสของบล๊อกที่จะทำการก่อ (อย่าให้เกิดช่องว่าง) ทั้ง 4 ด้านของก้อนบล๊อก
 3. มุมผนังทุกมุมสามารถใช้การก่อประสานมุม แทนการใช้เสาเอ็นได้ เว้นแต่กรณีที่ทางผู้ออกแบบกำหนดให้มีเสาเอ็น ให้ทำตามผู้ออกแบบกำหนด
 4. ผนังก่อที่มีวงกบประตู-หน้าต่าง ต้องหล่อเสาเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. โดยรอบตามกรรมวิธีปกติ เพื่อยึดรอบวงกบประตู - หน้าต่าง หรืออาจใช้ทับหลังสำเร็จรูปของ SUPERBLOCK กรณีผนังที่มีความหนาตั้งแต่ 10 ซม. ขึ้นไป
 5. ในกรณีที่กำแพงยาวเกินมาตรฐานที่กำหนด ภายในอาคาร ( ตามตารางที่ 1และ2 หัวข้อ 4) ภายนอกอาคาร ( ตามตารางคำนวณการรับแรงด้านข้าง) ต้องมีเสาเอ็นหรือทับหลัง ขนาดเสาเอ็นภายในอาคาร ความกว้าง10- 12 ซม. ภายนอกอาคาร ความกว้าง 15 ซม.
 6. การก่อบล๊อกชนท้องคานหรือท้องพื้นทุกแห่ง ต้องเว้นช่องไว้ประมาณ 2 ซม. แล้วอุดด้วยปูนทราย หรือใช้ปูนก่อ SUPERBLOCK ที่มีความเหนียวเหมือนกับผสมปูนทราย
 7. ในกรณีที่การก่อบล๊อกที่ชนกับท้องคานหรือท้องพื้นที่มีโอกาสหย่อนตัวลงมาได้ตามหลักมาตรฐานงานก่อสร้างบางประเภท เช่น พื้นระบบ Post tension หรือโครงสร้างเหล็ก จะต้องเว้นช่องว่างที่ส่วนบนไว้ไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. แล้วเสริมวัสดุที่มีความยืดหยุ่นตัว เช่น โฟมหรือแผ่นยาง
 8. การเดินท่อสายไฟและฝังท่อน้ำกับผนัง กรณีกระทำหลังจากงานก่อเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้ขอเหล็กขูดเป็นร่องแนวลึกตามความเหมาะสม โดยจะต้องปล่อยให้ผนังก่อยึดเกาะกันจนแข็งแรงก่อน 2 วัน พอดำเนินการติดตั้งท่อเสร็จแล้ว จึงปิดกลับด้วยปูนทราย หรือปูนฉาบ
 9. หากกรณีที่ทำการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ และท่อน้ำไว้ก่อน ให้ก่อผนัง SUPERBLOCK ห่างจากแนวก่อประมาณ 1 – 2 ซม. แล้วอุดด้วยปูนทราย หากท่อขนาดเล็กมาก ให้ใช้วิธีการบากก่อน SUPERBLOCK เป็นร่องตามแนวของการเดินท่อไว้ก่อน แล้วค่อยนำไปก่อเสร็จแล้วอุดด้วยปูนทรายหรือปูนฉาบก็ได้

การยึดติดตั้งด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
ในการยึดติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและ สิ่งของเครื่องใช้เข้ากับผนัง SUPERBLOCK ควรใช้พุกที่มีขายอยู่ทั่วไปตามท้องตลาด พุกที่ใช้แบ่งออกเป็น 3 ชนิด แบ่งตามน้ำหนักตามลำดับ

 • Light Duty ขนาด 5- 8 mm . รับน้ำหนักได้ 10- 20 kg / ตัว
 • Medium Duty ขนาด 8- 12 mm . รับน้ำหนักได้ 25- 40 kg / ตัว
 • Heavy Duty ขนาด 12- 16 mm รับน้ำหนักได้ 50- 80 kg /ตัว

ข้อควรระวัง

 • ในกรณีการก่อผนังไม่ชนท้องคาน จะต้องหยุดด้วยการเททับหลังเท่านั้น และขนาดของทับหลังต้องไม่เล็กกว่าขนาดของเสาเอ็น
 • ในกรณีที่กำแพงหยุดลอย ๆ โดยระยะไม่เกิน 1.20 ม. ไม่จำเป็นต้องมีเสาเอ็นปิด สามารถจับเซี้ยมฉาบได้เลย
 • ปูนก่อ SUPERBLOCK หากผสมไว้เกินเวลา 30 นาที ไม่ควรนำมาใช้ก่อผนังอีก

การฉาบผนัง SUPERBLOCK.
ขั้นเตรียมงาน

1.1 ใช้แปรงตีน้ำหรือไม้กวาดปาดเศษผงที่ติดผนังออกให้หมด
1.2 หาระดับน้ำทั้งในแนวดิ่งและแนวนอนโดยการใช้ตะปูหรือ ปูนทำปุ่มจับระดับ
1.3 พรมน้ำให้ทั่วสม่ำเสมอประมาณ 3 ครั้ง ให้ผนังชุ่ม
1.4 รอให้ผิวผนังดูดซึมน้ำพอหมาดเล็กน้อย จึงลงมือฉาบ

การฉาบปูน
1.1 ในกรณีฉาบหนาไม่เกิน 1 – 1.5 ซม. สามารถขึ้นฉาบโดยกดเกรียงฉาบรีดที่ความหนา 1– 1.5 ซม. ได้เลย
1.2 ในกรณีฉาบหนาเกิน 1.5 ซม. ควรฉาบ 2 ครั้ง ฉาบครั้งแรกหนาประมาณครึ่งหนึ่งของความหนาทั้งหมด แต่ไม่เกิน 1.5 ซม. ทำการกรีดหน้าลาย แล้วทิ้งไว้ประมาณ 1 วัน จึงจะสามารถทำการฉาบครั้งที่ 2 ให้ได้ตามความหนาที่ต้องการ
1.3 เมื่อฉาบปูนได้ความหนาตามที่ต้องการแล้ว ทิ้งผิวหน้าให้หมาดพอประมาณ ตีน้ำด้วยแปรงให้ทั่วพอดีกับการปั่นหน้าให้เรียบร้อยอย่างน้อย 2 ครั้ง แล้วจึงลงฟองน้ำให้ทั่วพร้อมกับลงไม้กวาดปัดเม็ดทรายออกให้เรียบ

  • ควรฉีดบ่มผิวปูนฉาบตามหลังอีกประมาณ 3 วัน

 

ชนิดของปูนฉาบ ที่ใช้กับผนังก่ออิฐ SUPERBLOCK

 • ปูนฉาบสำเร็จรูป ควิกโคท - ปูนฉาบอิฐมวลเบา ตรา เสือคู่ (สีฟ้า)
 • ปูนฉาบ ทีพีไอ ( M 210 ) - ปูนฉาบ ตราผึ้ง
 • ปูนฉาบ ตราจิงโจ้ - ปูนฉาบ ตราลูกดิ่ง